Aktuelno

Reparaciju turbopunjača kod najsavremenijih vozila više nije moguće kvalitetno izvršiti bez uređaja za podešavanje tzv. krilaca promenljive geometrije. Turbocentar NR raspolaže najmodernijim uređajem na tržištu, koji testira rad turbopunjača u uslovima približnim onim na vozilu. Ovim se u obzir uzimaju svi uticaji koji se javljaju tokom životnog veka turbopunjača, a mogu uticati na podešavanje i pravilan rad turbopunjača. Posle podešavanja na ovakvom uređaju, reparirani turbopunjač po svim parametrima odgovara novom.